دانلود پاورپوینت اقلیم و ساختمان جهت رشته ی معماری در قالب 44 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مقدار انرژی تابشی جذب شده توسط یک سطح به عوامل مختلفی نظیر وضعیت هوا،موقعیت خورشید و ارتفاع محل مورد نظر بستگی دارد .

زاویه سطوح مورد تابش: قانون کسینوس :این قانون بیان می دارد که شدت جذب انرژی تابشی خورشید بر روی  یک سطح با کسینوس زاویه آن سطح با خط عمود بر سطح نسبت مستقیم دارد. مقاومت حرارتی یک جسم عبارت است از مقاومتی که جسم در برابر انتقال حرارت از یک طرف به طرف دیگر خود ایجاد می کند.برای مقاومت حرارتی دیوارها وسقف حد مطلوبی وجود دارد بدین معنی که افزایش مقاومت حرارتی بیش از این حد تاثیر چندانی در کنترل و تعدیل شرایط حرارتی هوای داخل ندارد.به عبارت دیگر تاثیر افزایش مقاومت حرارتی در صرفه جویی انرژی به صورت تصاعد نزولی است.در مناطقی که تغییرات فصلی و روزانه دمای هوا بسیار زیاد است استفاده از ظرفیت و مقاومت حرارتی بالا ضروری است. با متراکم کردن مصالح ضریب رسا نش حرارتی بیشتر می شود یعنی مقاومت حرارتی کاهش می یابد.بنابراین افزایش ظرفیت حرارتی از طریق افزایش تراکم مصالح یعنی افزایش وزن مخصوص با کاهش مقاومت حرارتی همراه است.بنابراین هرگاه به ضخامت حرارتی بالا نیاز باشد بهتر است به ضخامت دیوار افزوده شود به این ترتیب مقاومت حرارتی نیز افزایش می یابد.

 

 

 

فهرست مطالب

تاثیر تابش افتاب بر سطوح مختلف

تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافیایی

سطوح قائم

سطوح افقی

سطوح شیبدار

رنگ سطوح مورد تابش

بافت سطوح مورد تابش

تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی ساختمان

ظرفیت حرارتی

گرمای ویژه

زمان تاخیر

مقاومت حرارتی

عایق ها

انواع عایق ها

تابش آفتاب بر روی انواع بام

بام های یکپارچه (ترکیبی سنگین )

و...